Postępy Onkologii 2012

gsk amgen MSD novartis Pfizer_onkology Sanofi


Onkologia w Praktyce Klinicznej

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w cyklu konferencji naukowo-szkoleniowych pod wspólnym tytułem "Postępy Onkologii - Konferencja Interaktywna". Spotkania są bezpłatne i odbędą się:

Programy konferencji, które trwają około pięciu godzin i obejmują siedem sesji, zawierają przegląd najbardziej aktualnych informacji dotyczących rozpoznawania i leczenia nowotworów (czerniak, rak jelita grubego, neuroendokrynne nowotwory układu pokarmowego, rak nerki, rak płuca, rak piersi i rak gruczołu krokowego). Zaproszeni wykładowcy są specjalistami w zakresie wymienionych chorób.

Poszczególne sesje są podzielone na trzy części. W pierwszej z nich jest prezentowany wykład, który przedstawia najnowsze doniesienia z zakresu poszczególnych nowotworów. Następne części składają się z prezentacji przypadku oraz powiązanej z nią interaktywnej dyskusji, przy czym każdy uczestnik ma zapewniony aktywny udział dzięki systemowi do głosowania.

Spotkania poprowadzą wraz ze mną wojewódzcy konsultanci w dziedzinie onkologii klinicznej. Licząc na Państwa aktywny udział w konferencjach, pozostaję z wyrazami szacunku,


prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego Cyklu


© 2011 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone